Юридична допомога при підписанні контракту для моряків

Працюючи в сфері надання юридичних послуг морякам, ми регулярно стикаємося з ситуаціями, коли моряк, що іде в рейс, а також члени його сім'ї не знають своїх прав. З наслідками такого незнання і своєю неуважністю вони стикаються, як правило, коли їх права вже порушені і для їх захисту потрібно чимало часу, зусиль і фінансів.

Прикладами таких ситуацій можуть бути невиплата заробітної плати і відмова судновласника організувати репатріацію на батьківщину, утримання витрат на репатріацію з зарплати моряка, отримання травми, захворювання або смерть на борту судна, зникнення безвісти і т.п. Ми пропонуємо морякам заздалегідь потурбуватися про дотримання своїх прав і прав членів їх сімей.

Наші морські юристи готові надати вам консультації з вищезазначених питань, а також юридичну допомогу по стягненню грошових компенсацій і страховок.

На нашу думку, до підписання контракту про наймання моряк повинен уважно вивчити його положення, а також роз'яснити для себе питання страхування свого життя і здоров'я.

У зв'язку з цим для початку пропонуємо вашій увазі зміст норм українського законодавства, що визначають такі поняття як трудовий договір, контракт і колективний договір.

Відповідно до ст. 21 КЗпП України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, відповідно до якого працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації роботи працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Колективний договір

Колективний договір - це угода, укладена між роботодавцем і одним або декількома профспілками, що представляють групу працівників. Він включає в себе всі умови праці цих працівників і охоплює такі питання, як заробітна плата, робочий час, вихідні дні, права і пільги, компенсаційні виплати, охорона праці, відпустка, а також те, як повинні вирішуватися будь-які проблеми, що виникають під час роботи.

Перед рейсом моряку, як правило, пропонують підписати контракт (ми стикалися з випадками, коли моряк працював на судні і без підписаного контракту). Зазвичай це досить короткий за змістом документ, в якому не викладені всі умови праці моряка, а часто міститься посилання на діючий колективний договір, який є складовою частиною контракту про працевлаштування моряків. У зв'язку з цим звертаємо увагу моряків, що при підписанні контракту про найм ви маєте право ознайомитися з текстом колективного договору і отримати його копію. Не дивлячись на це, як правило, колективний договір морякам для ознайомлення не надається, що і призводить до незнання ними своїх прав.

У свою чергу нижче наведені найбільш важливі аспекти, на які необхідно звернути увагу, перш ніж підписати контракт.

До них відносяться:

 • контракт з боку судновласника повинен бути підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою. У контракті повинні бути також зазначені: повне найменування і місцезнаходження судновласника, назва судна і його прапор;
 • види роботи і розмір зарплати: зазначені в контракті посада, обов'язки і розмір заробітної плати повинні відповідати обговореним з моряком умовам працевлаштування;
 • термін дії контракту: термін дії контракту повинен відповідати терміну, обумовленого заздалегідь, він повинен бути встановлений чітко, не повинно бути формулювань, відповідно до яких роботодавець залишає за собою право «тримати» моряка на судні невизначений період часу;
 • робочий час, понаднормові години: мають бути чітко визначені нормальний робочий час і ставка (або коефіцієнт), які повинні виплачуватися за роботу понад цей час. Якщо в контракті передбачена виплата постійної місячної суми, що включає оплату понаднормових годин, перевірити кількість годин, передбачених цією сумою, і чи будуть відпрацьовані години, що перевищують це число, оплачуватися за ставками для понаднормових годин;
 • виплати у зв'язку із захворюваннями, травмами, втратою працездатності та смертю: повинні бути передбачені підстави їх виплати, їх одержувач, розмір.

З урахуванням вищесказаного, нами вироблені практичні поради морякам під час підписання контракту:

 1. Не починати роботу на судні без підписаного контракту.
 2. Не підписувати контракт, який посилається на якісь обов'язки або умови роботи, що прямо не вказані, або з якими Ви ознайомлені.
 3. Перевіряти, чи є посилання в контракті на колективний договір. Якщо так, то ознайомитися з його умовами. Також бажано мати його копію разом з контрактом і, відправляючись в рейс, одну копію залишити в родині.
 4. Упевнитися, що тривалість контракту чітко вказана.
 5. Не підписувати контракт, що дозволяє вносити в нього зміни на розсуд лише судновласника. Будь-які зміни протягом терміну дії контракту, можуть бути внесені лише за спільною згодою сторін.
 6. Упевнитися, що в контракті чітко вказано розмір базової ставки і базову кількість робочих годин на тиждень (наприклад, 40, 44 або 48 годин).
 7. Упевнитися, що в контракті чітко вказані умови виплати овертайму і його ставка. Може бути вказана лише ставка овертайму. Також може бути фіксована місячна сума, яка виплачується за гарантовану кількість годин овертайму, в цьому випадку повинна бути вказана ставка за кількість годин відпрацьованих понад гарантованого овертайму.
 8. Не підписувати контракт, що дозволяє судновласнику затримувати виплату або утримувати будь-яку частину зарплати під час дії контракту. Моряк має право на отримання всієї зарплати після закінчення кожного календарного місяця.
 9. Не підписувати контракт, що містить статті, відповідно до яких моряк оплачує свій проїзд на судно або репатріацію (крім випадків, при яких моряк визнаний таким, що не відповідає заявленим їм професійним вимогам, або при достроковому розірванні контракту з вини моряка).
 10. Не підписувати контракт, що містить будь-які статті, що обмежують право моряка бути членом профспілки, консультуватися з профспілкою і скористатися допомогою профспілки при захисті своїх інтересів.

Що ж стосується питання страхування життя і здоров'я моряків, то хочемо звернути увагу на поширену помилку про те, що безпосередньо судновласник страхує їх життя і здоров'я на період працевлаштування. Так, судновласник, як правило, укладає договір зі страховою компанією або клубом взаємного страхування судновласників від відповідальності перед третіми особами, але дана страховка, в разі визнання судом судновласника відповідальним за нещасний випадок перед моряком, підлягає виплаті саме судновласнику, а не моряку.

Різниця тут велика - при особистому страхуванні життя і здоров'я моряка страхова компанія несе відповідальність за виплату страхового відшкодування перед моряком, а при страхуванні відповідальності судновласника ніяких зобов'язань перед моряком у страхової компанії немає. Позови про відшкодування шкоди (виплаті одноразової допомоги, «компенсації») у зв'язку з втратою працездатності або смертю в такому випадку пред'являються до судновласника, а не до страхової компанії.

У зв'язку з цим, рекомендуємо морякам самостійно страхувати своє життя і здоров'я перед відходом в рейс, що не виключає виплати компенсації судновласником в разі настання нещасного випадку. Таким чином, моряк або члени його сім'ї можуть розраховувати на дві виплати по одному нещасному випадку.

Дана можливість передбачається ст. 9 Закону України «Про страхування»: «Страхові виплати за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від суми, яку повинен отримати одержувач за державним соціальним страхуванням та соціальним забезпеченням, і суми, яка повинна бути йому сплачена як відшкодування збитків».